ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ISO 9001:2015

Η εταιρεία Mansystems Business Consultants Ltd, διοργανώνει σεμινάριο εφαρμογης του αναθεωρημένου προτύπου ISO 9001:2015.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Altius Boutique Hotel στην Λευκωσία, στις 19/10/2016 η ώρα 08:30 π.μ., στην αίθουσα Churchill Hall A’ του ξενοδοχείου.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν Διευθυντικά/Εποπτικά στελέχη εταιρειών καθώς και Λειτουργοί Ποιότητας και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *