Έργα

 • Βελτίωση της Παραγωγικότητας Επιχειρήσεων με Απασχόληση 5-249 Άτομα στην Περιοχή Λευκωσίας

 • Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων στην Εργασία και Συστήματος Ασφάλειας ή Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων βάσει των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών (ΚΔΠ 173/2002) και της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διαχείρισης για την Πιστοποίηση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001

 • Διαχείριση Έργου για την 2η Φάση του Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρόμων στην Κύπρο

 • Ετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου και Συμμετοχή στον Πλειστηριασμό για  εκ μέρους της LRG Enterprises για την Ίδρυση και Λειτουργία Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο

 • Παραγωγή και Εκτέλεση της Εκδήλωσης “Εις Αφροδίτην 2009”

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής (Αρ. 04/2009Σ)

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Τεκμηρίωση, Εφαρμογή και Πιστοποίηση με ISO 9001 Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Κυπριακού Οργανισμού (KOA)

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Τεκμηρίωση και Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Μελέτης με θέμα την «Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση του Προγράμματος Κατάρτισης του Προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ)»

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Πιστοποίηση του Τμήματος Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 • Πιλοτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EDEN – European Destinations of Excellence

 • Εκπόνηση Μελέτης για τον Σχεδιασμό Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό του Τουριστικού Προϊόντος

 • Διεξαγωγή Μελέτης για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  (ISO 9001) για τις ανάγκες του Κλάδου Φαρμάκων και Προμηθειών 

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαπίστευση του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας  (Αρ. Προσφοράς Γ.Τ.122/06)

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαπίστευση του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΙΟ 058/06)

 • Παροχή Συμβούλων Καθοδήγησης και Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις με απασχόληση 1-4 άτομα στην Περιοχή Λάρνακας & Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου

 • Διαχείριση Έργου Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρόμων Τροόδους

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαπίστευση των  Εργαστηριών Υγείας Ζώων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

 • Εκπόνηση Μελέτης για την Ανάπτυξη Θεματικών Πάρκων στην Κύπρο

 • Εκπόνηση Μελέτης για τον Σχεδιασμό Κινήτρων για την Αναβάθμιση / Απόσυρση Κλινών Χαμηλών Κατηγοριών

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαπίστευση των Εργαστηρίων της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) του Αρχηγείου Αστυνομίας 

Copyright ManSystems - Business Consultants Limited .